اشعار زیبا و ناب و جملات پر معنی
این وبلاگ گزیده ای از اشعار زیبا و ناب و همچنین جملات ماندگار ادبی است .

با سلام خدمت دوستان عزیز

بیشترین انتقادی که  در این مدت به ایـــــــــــــن وبلاگ از جانب دوستان شــــــــــده است

اول اینکه از مــــــــــــــــــــن انتقاد شـــــــــده که دیـــــــــر به دیــــــــر شعر و مطلب میزارم

دوم اینکه چــــــــــــــــــــــرا اسم نویسنده و یا شاعـــــــــــــــــــــر را زیر اشعار نمی نویسم

خدمت همه دوستان و بازدید کنندگان عــــزیز عرض کنم که هر چند مشغله کاری زیاد دارم

ولی سعی میکنم نقیصه اول رو رفع کنم و کمی بیشتر بـــــــــــــــــــــــرای وبلاگ وقت بزارم

در رابطه با مـــــــــورد دوم هم بارها به دوستان اعلام کرده ام که خیلی مواقع من هم عین

شما واقعا نویسنده شـــــــــــعر رو نمیدانم و عمده هدف من فارغ از اینکه شاعر چه کسی

بوده فقط لـــــــــــذت بردن از خواندن شــــــــــــــــــــعر است لذا در این مورد عذر مرا بپذیرید

منتظر نظرات و انتقادات شما دوستان از طریق آدرس ایمیل و یا شماره تلفن ذیل می باشم

اردادتمند شما - سعید

s.p1982@yahoo.com

0935-2796329

 

[ ۹۳/۱۱/۰۵ ] [ 0:7 ] [ سعید ]

تا صورت پيوند جهـــــــــــــــــــــــــان بود علي بود


تا نقش زمين بود و زمــــــــــــــــــان بود علي بودآن قلعه گشايي کـــــــــــه در قلعـــــــــه ي خيبر


بــــــــــرکند به يک حملــــــــه و بگشود علي بودآن گُرد سرافراز که انـــــــــــــــــــــــــدر ره اسلام


تا کـــــــــار نشد راست نياسود، علي بـــــــــــودآن شيـــــــــــــر دلاور که براي طمـــــــــــع نفس


بـــــــــر خوان جهـــــــــــــان پنجه نيالود علي بودشـــــــــاهي که ولي بود و وصــــي بود علي بود


سلطان سخـــــــــــــــــــــا و کرم و جود علي بودهــــم آدم و هم شيث و هم ادريس و هم الياس


هــــــم صالــــــــــح پيغمبــــــــر و داوود علي بودهم موسي و هم عيسي و هم خضر و هم ايوب


هم يوسف و هــــــم يونس و هم هــود علي بودمسجـــــود ملايک که شــــــــد آدم، ز علي شد


آدم چــــــو يکي قبلـــــــــــه و مسجود علي بودآن عارف سجّاد ، کـــــــه خاک درش از قــــــــدر


بر کنگــــــره عـــــرش بيفـــــــــــــــزود علي بودهــــــم اول و هم آخـــــر و هم ظاهـــــر و باطن


هــــــم عابـــــــد و هم معبد و معبود ، علي بودآن لحمک لحمــــــــي ، بشنو تـــــــــا که بداني


آن يـــــــــــــار که او نفس نبي بــــــود علي بودموســـــي و عصــــا و يــــــــد بيضــــــــا و نبوت


در مصـــــــــــــــر به فرعون که بنمود ، علي بودعيسي به وجود آمـــد و في الحال سخن گفت


آن نطق و فصـــــــاحت کــــه در او بود علي بودخاتم که در انگشت سليمان نبي بـود علي بود


آن نور خدايــــي که بر او بـــــــــــــــود علي بودآن شاه سرافـــــــــــراز که اندر شب معــــــراج


با احمـــــــــــــد مختــــــــــار يکي بود علي بودآن کاشف قرآن که خـــــــــــــــــدا در همه قرآن


کردش صفت عصمت و بستــــــــــــود علي بودآن شيـــــــــــــر دلاور که ز بهر طمــــــــع نفس


بر خوان جهـــان پنجه نيالــــــــــــــــود علي بودچندان که در آفــــــــــــــــــاق نظر کردم و ديدم


از روي يقين در همه موجـــــــــــــود ، علي بوداين کفر نباشد، سخـــــــــــن کفر نه اين است


تا هست علي باشد و تابـــــــــــــــود علي بود

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (27)
[ ۹۳/۱۲/۱۶ ] [ 18:50 ] [ سعید ]

 

آن کس که بداند و بخواهد که بداند


خود را به بلندای سعادت بــــرساند


آن کس کــــه بداند و بداند که بداند


اسب طلب از گنبد گـــردون بجهاند


آن کس کــــه بداند و نداند که بداند


با کوزه آب اســت ولی تشنه بماند


آن کس کــــه نداند و بداند که نداند


لنگان خرک خویش به منزل برساند


ان کس که نداند و بخواهد که بداند


جان و تــــن خود را ز جهالت برهاند


آن کس کـــه نداند و نداند که نداند


در جهل مــــــــرکب ابد الدهر بماند

 

 


موضوعات مرتبط: شعر پر مفهوم (5)
[ ۹۳/۱۲/۰۶ ] [ 22:43 ] [ سعید ]

 

در آن نفس کـــــــــــــــــه بمیرم در آرزوی تو باشم

 

بدان امیــــــد دهم جان که خاک کــــــوی تو باشم

 

به وقت صبح قیامت کــــــــــــــــه سر ز خاک برآرم

 

به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

 

به مجمعی کــــــــــــــــــه درآیند شاهدان دو عالم

 

نظر بـــــــــــــه سوی تــــو دارم غلام روی تو باشم

 

به خوابگاه عــــــــــــــــــدم گــر هزار سال بخسبم

 

ز خواب عاقبت آگــــــــــــــــه به بوی موی تو باشم

 

حدیث روضه نـــــــــــــــگویم گــــــــل بهشت نبویم

 

جمال حـــــــــــــور نجویم دوان به ســـوی تو باشم

 

می بهشت ننوشم ز دست ســـــــــــــاقی رضوان

 

مرا به باده چـــــــه حاجت که مست روی تو باشم

 

هــــــــــــزار بادیه سهل است با وجود تـــــــو رفتن

 

و گـــــــــــــــر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (26)
[ ۹۳/۱۱/۱۷ ] [ 12:29 ] [ سعید ]
 

 

گر به دولت برسی مست نگردی ، مردی

 

گـــر به ذلت برسی پست نگردی ، مردی

 

اهل عــــــالم همه بازیچه دست هوسند

 

گـــــر تو بازیچه این دست نگردی ، مردی

 

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی و دو بیتی ناب(12)
[ ۹۳/۱۱/۱۷ ] [ 11:52 ] [ سعید ]


زنـــــــــــــــــــــــــــدگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه ی برگ

 

زنـــــــــــــــــدگی ، خاطر دریایی یـک قطره ، در آرامش رود

 

زنـــــــــــــدگی ، حس شکوفایی یــــک مزرعه ، در باور بذر

 

زنـــــــــــدگی ، باور دریاست در اندیشه ی ماهی ، در تنگ

 

زندگـی ، ترجمه ی روشــن خاک است ، در آیینه ی عشق

 

زنـــــــــــــــــــدگی ، فهــــــــــــــــــــــــــم نفهمیدن هاست

 

زندگی ، ســــــــــــــــــــــــــــــــهم تـــــــــــو از این دنیاست

 

زنـــــــــــــــــــــــــدگی ، پنجره ای باز به دنــــــــــــیای وجود

 

تا کـــــــــــــــــــــه این پنجره باز است ، جهانی  با   ماست

 

آسمان ، نـــــــــور ، خدا ، عشـــــــق ، سعادت  با   ماست

 

فــــــــــــــــــــــــــــرصت بازی ایــــــــــــــــن پنجره را دریابیم

 

در نبیندیم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــور

 

 در نبندیم بـــــــــــــــــــــــــــه آرامش پــــــــــــــر مهر نسیم

 

پــــــــــــــــــــــــــــــــــرده از ساحت دل ، بـــــــــــــــــرگیریم

 

رو بـــــــــــــــــه این پنجره با شوق ، ســـــــــــــلامی بکنیم

 

زندگی ، رســــــــــــــــــــــــــم پذیرایی از تقدیــــــــــر است

 

ســـــــــــــــــــــــــــــهم من ، هــــــــــــــــــــر چه که هست

 

مــــــــــــــــــــــــن به اندازه این ســــــــــــــهم نمی اندیشم

 

وزن خـــــــــــــــوشبختی مــــــــــــــن ، وزن رضایتمندیست

 

شـاید این راز ، همان رمز کنار آمدن و سازش با تقدیر است

 

زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدگی شــــــــــــاید ،

 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر پدرم بود ، کـــــــــــــــــــه خواند

 

چای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر ، کـــــــــــــه مرا گرم نمود

 

نـــــــــــــــــــــــــــــــان خواهر ، کــــــــــــــه به ماهی ها داد

 

زنــــــــــــــــدگی شاید آن لبخندی ست ، که دریغش کردیم

 

زندگی ، زمـــــــــــزمه ی پاک حیات است ، میان دو سکوت

 

زنــــــــــــــــــدگی ، خاطـــــــــــــــره ی آمدن و رفتن ماست

 

لحظه ی آمـــــــــــــــــــــــــــدن و رفتن مــــــا ، تنهایی ست

 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دلـــــــــم می خواهد ،

 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ایــــــــــــــــــن خاطره را دریابم

 

شاعر : کیوان شاهبداغی

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (25)
[ ۹۳/۱۱/۱۷ ] [ 11:36 ] [ سعید ]

 

مـــــــــا نــــدانيم كه دلبستــــه اوييم، همه


مســـت و سرگشته آن روى نكــــوييم،همه


فـــــــــارغ از هر دو جهانيم و ندانيم كـــه ما


در پـــــــى غمــــــــزه او باديـــه پوییم همه 


ســـــــاكنان در ميخـــــانه عشقيم، مـــدام


از ازل، مست از آن طـــــرفه سبوييم، همه


هر چه بوييم ز گلزار گلستـــــــان وى است


عطـــر يـــــار است كه بوييده و بوييم، همه


جــــز رخ يــــــــار، جمالــــى و جميلى نبود


در غم اوســـت كه در گفت و مگوييم، همه


خود ندانيم كـــه سرگشته و حيران همگى


پــــى آنيم كـــــه خـود روى به روييم، همه

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (24)
[ ۹۳/۰۵/۲۶ ] [ 22:45 ] [ سعید ]
 

 

به کــــــــه گویم که تو منزلگه چشمان منی

 

به کـــــــه گویم که تو نوازشگر دستان منی

 

بـــــــــــه چه سازی بسرایم دل تنهای تو را

 

به کـــــــه گویم که تو آهنگ دل و جان منی

 

گـــــــــر چه پاییز نشد همدم و همسایه من

 

به کـــــــــــه گویم که تو باران زمستان منی

 

همه رفتند از این شــــــــــهر و دلم تنها ماند

 

به که گویم که تو عمریست که مهمان منی

 

گــر چه خورشید سفر کرده ز کاشانه ی من

 

به کـــــــــه گویم که تو عمری مه تابان منی

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (23)
[ ۹۳/۰۵/۰۲ ] [ 0:57 ] [ سعید ]

 

داستان کوتاه و آموزنده در مورد ارزش زندگی

 

مــــــــــــردی جان خود را با شـــــــــنا کردن از میان امواج خروشان

 

و سهمناک رودخانه ای بـــــــــــه خطر انداخت و پسر بچه ای را که

 

بــــــــر اثر جریان آب به دریا رانده شده بود,از مرگ حتمی نجات داد.

 

پســـــر بچه پس از غلبه بر اضطراب و وحشت ناشی از غرق شدن

 

رو بـــــــــــه مرد کرد و گفت:از اینکه جان مرا نجات دادید,متشکرم...

 

مـــــــــرد به چشمان پسر بچه نگریست و گفت:تشکر لازم نیست،

 

پسرم فقط اطمینان حاصل کن که جانت ارزش نجات دادن را داشت.

 

 


موضوعات مرتبط: داستان کوتاه (1)
[ ۹۳/۰۴/۳۰ ] [ 1:11 ] [ سعید ]

 

 

 ازحکیمی پرسیدند که چرا استماع تو از نطق تو زیادت است؟

 

گـــــــــفت: زیرا که مـــــــــــــــــرا دو گوش داده اند و یک زبان 

 

یعنی دو چندان کــــــــــــــــــه می گویی می شــــــــــــنوی.

 

***

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی

 

چیزی کــــــه نپرسند ، تو از پیش مگویاز آغـــــــــــاز دو گوش و یک زبانت دادند

 

یعنی  که دو بشنو و یـــکی بیش مگوی

 

 


موضوعات مرتبط: حکایت (1)
[ ۹۳/۰۴/۳۰ ] [ 1:2 ] [ سعید ]
 

چند تک بیتی زیبا و ناب 

 

***

 

 

از بـــــــــــس کــــــــــــــــــــــــه غلو کرده نگاهــــم پی دیدار

 

دیگـــــــــــــر نظر از جنبش مـــــــــــــــــــــــــــــژگان گله دارد

 

*****

 

خوش آن چشمی که گاهی گوشه ی چشمی به من بودش

 


صلای عـــــــــــــــــاشقی میزد نگاه عشـــــــــــــــق آلودش

 

*****

 

تــــــــــــــــو چون جا در دل ویران کنی ، ویــــــــران نمی ماند

 

کـــــــــــــــــــــــه در زندان چو یوسف پا نهد ، زندان نمی ماند

 

*****

 

مــــــــــن و شمع شب و پروانه ســـــــــــــــــه عاشق بودیم

 

سوختند آنـــــــــــــــــدو  شبی ، مــــــن به غمت می سازم

 

*****

 

باکم از کشته شـــــــــــــــــــــدن نیست ، از آن می تـــرسم

 

کــــــــــــــه هنوزم رمــــــــــــقی باشد و قاتل بــــــــــــــــرود

 

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی و دو بیتی زیبا(7)
[ ۹۳/۰۴/۲۷ ] [ 4:16 ] [ سعید ]

 

 

خاطرات کـــــــــــــودکی زیبـــــا ترند


یادگاران کـــــــــــــــــــهن مانا تـــرند


درس‌ های ســــــال اول ســاده بود


آب را بابا بـــــــــــــــه سارا داده بود

 

درس پــــــــند آمــــــــوز روباه وکلاغ


روبـــــــه مکار و دزد دشـــــت و باغ

 

روز مهمانی کــــــــوکب خانم است


ســ ـفره پــر از بوی نان گندم است

 

کاکلی گنجشککی با هــــــوش بود


فیل نادانی بـــــــــــرایش موش بود

 

با وجود ســــــوز و ســـرمای شدید


ریــــــــــز علی پیراهن از تن میدرید

 

تا درون نیمکت جــــــــا می شـدیم


ما پر از تصـــــمیم کبری میـــشدیم

 

پاک کـ ـــن هایی ز پاکی داشـتــیم


یک تـــــراش ســـرخ لاکی داشتیم

 

کیـــفمان چفتی به رنگ زرد داشت


دوشمان از حلقه هایش درد داشت


گـــــــــــــــرمی دستان ما از آه بود


بــــــرگ دفتـــــــرها به رنگ کاه بود

 

مانده در گوشم صدایـی چون تگرگ


خش خش جاروی   با پا روی بـــرگ


هم کلاسی‌ های مــــــن یادم کنید


باز هــــــــــــم در کوچه فریادم کنید

 

هم کلاسی های درد و رنــــج و کار


بـچه‌ های جــــامه‌ های وصـــله‌ دار


بــــــچه‌ های دکــــــه خوراک سـرد


کودکان کوچــــــــــــه اما مـرد مــرد


کاش هـــــــــرگز زنگ  تفریحی نبود


جمع بودن بـــود و تفـــــــریقی نبود


کاش می‌شد باز کوچک می‌ شدیم


لااقل یک روز کــــــودک می‌ شدیم

 

یاد آن آمــــــــوزگار ســــــاده پـوش


یاد آن گچ‌ ها که بــودش روی دوش


ای معلم یاد و هــم نامـــــــت بخیر


یــاد درس آب و بابایـــت بخـــــــــیر

 

ای دبستانی تـــــرین احساس من


بازگــــرد این مشق‌ها را خط بــــزن

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (22)
[ ۹۳/۰۴/۲۷ ] [ 2:29 ] [ سعید ]


من نمی خواهم که بعد از مــــــــــرگ من افغان کنند


دوستان گــــــــــــــــــــریان شوند و دیگران نالان کنند


من نمی خواهم کـــــــــــــــــه فرزندان و نزدیکان من


ای پــــــدر جان ! ای عمــــــو جان! ای برادر جان کنند


من نمی خواهم پی تشییع مـــــــــــــن خویشان من


خویش را از کــــــــار وا دارند و ســـــــــــــرگردان کنند


مـــــــــــن نمی خواهم پــــــــــــی آمرزش من قاریان


با صدای زیـــــــــــر و بم ترتیل الــــــــــــــــرحمن کنند


مــــــــــن نمی خواهم خـــــــــدا را گوسفندی بیگناه


بهر اطعام عــــــــــــــــزادارن مـــــــــــــــن قربان کنند


مــــــــــن نمی خواهم که از اعمال نا هنجار مــــــــن


ز ایزد منان در ایــــــــــــــــن ره بخشش و غفران کنند


آنچه در تحسین مـــــــــــــن گویند بهتان است و بس


مـــــــــــــن نمی خواهم مــــــــــــرا آلودۀ بهتان کنند


جان من پاک است و چون جان پاک باشد باک نیست


خود اگــــــــــــــر ناپاک تــــــــــــن را طعمۀ نیران کنند


در بیابانی کجا از هـــــــــــــــــــــر طرف فرسنگهاست


پیکـــــــرم را بی کفن بی شســـــتشو پنهان کنند
موضوعات مرتبط: شعر زیبا (21)
[ ۹۲/۰۴/۱۴ ] [ 12:9 ] [ سعید ]

 

زندگي يعني چه؟ يعني آرزو كـــــــــم داشتن

 

چون قناعت پيشگان روح مـــــــــــكرم داشتن

 

جامه ي زيبا بـــــــــــــــــر اندام شرف آراستن

 

غيـــــــــــــــــر لفـــظ آدمي معناي آدم داشتن

 

قطره ي اشـــــــكي به شبهاي عبادت ريختن

 

بـــــــــــــر نگين گونه ها الماس شبنم داشتن

 

نيمشب هــــــا گردشي مســــتانه در باغ نياز

 

پاكي عيسي گـــــــــــزيدن عطر مريم داشتن

 

با صفاي دل ســــتردن اشك بـــــــي تاب يتيم

 

در مقام كعبه چشــــمي هم به زمزم داشتن

 

تا بــــــــــــــرآيد عطر مستي از دل جام نشاط

 

در گلاب شادماني شـــــــــــــربت غم داشتن

 

مهتر رمــــــز بزرگي در بشر داني كه چيست

 

مردم محتاج را بــــــــــــــــر خود مقدم داشتن

 

مهلت ما اندک اســـت وعمر ما بسیار نیست

 

در چنین فــــــرصت مرا با زندگی پیکار نیست

 

سهم ما چون دامنی گل نیست در گلزار عمر

 

یار بسیار اســـــــــــت اما مهلت دیدار نیست

 

آب و رنگ زندگی زیباست در قصــــــــــر خیال

 

جلوه ایــــــن نقش جز بر پرده ی پندار نیست

 

با نسیم عــــــــــــــشق باغ زندگی را تازه دار

 

ورنه کـــــــــار روزگار کهنه جــــز تکرار نیست

 


موضوعات مرتبط: شعر پر مفهوم (4)
[ ۹۲/۰۴/۱۳ ] [ 23:36 ] [ سعید ]درین ســـــــــرای بــــی کسی ، کسی به در نمیزند


بــــــــه دشت پـــــــــــــــــــرملال ما ، پرنده پر نمیزند


یکی ز شــــــــب گـــــــــــرفتگان ، چراغ بر نمی کند


کســـــــــــــــی به کوچه سار شب، در سحر نمیزند


نشـــــــــــسته ایم در انتـــــــــظار این غبار بی سوار


دریغ کـــــــــــــز شبی چنـــــین ، سپیده سر نمیزند


گـــــــــذر گهی اســــت پرستم، که اندرو به غیر غم


یکــــــــی صلای آشنا، بــــــــــــــــــــه رهگذر نمیزند


دل خــــــــــــراب من دگـــــــــــــر خراب تر نمی شود


کــــــــــه خنجر غمت از ایـــــــــــن ، خرابتر نمی زند


چه چشم پاسخ است از این ، دریچه های بسته ات


برو که هیچکس نــــــدا، به گوش کـــــــــــر نمی زند


نــــــه سایه دارم و نـــــــــه پر، بیفکنندم و سزاست


اگــــــــــر نه بــــــــــــر درخت تر، کسی تبر نمی زند
موضوعات مرتبط: شعر زیبا (20)
[ ۹۲/۰۴/۰۵ ] [ 20:3 ] [ سعید ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

سعی خواهم کرد اشعار زیبا را گلچین کنم و در این وبلاگ قرار دهم تا همه دوستان و بازدید کنندگان از آنها استفاده کنند. در ضمن کپی از شعر های وبلاگ هم آزاد است و هیچ نیازی به اجازه من ندارد.
شادی و سلامتی دوستان و عزیزان آرزوی ماست. ارادتمند- سعید
موضوعات وب
امکانات وب