اشعار زیبا و ناب و جملات پر معنی
این وبلاگ گزیده ای از اشعار زیبا و ناب و همچنین جملات ماندگار ادبی است .
 

 

 

ســـــــــــــــــــــــلام و درود بر دوســــــــــــــتان عزیزم

 

امیدوارم ازخواندن اشعار این وبلاگ لــذت برده باشـید

 

بــــــــــــــــــه اطلاع دوستان مـــــــــــــــــــــــــیرساند

 

کـــــــــــــــار ترجمه متون انگلیسی در زمینه های زیر

 

با قیمـــــــــت مـــــــــــــــــــــــــناسب پذیرفته میشود

 

متون عــــــــــــــــــمومی

 

متون تخصصی بـــــــــرق

 

متون تخصصی الکترونیک

 

متون تخصصی کامپـــیوتر

 

متون تخصصی مــــکانیک

 

متقاضیان میتوانند جهــــــت کسب اطلاعات بیشتر با

 

شماره تلفن  زیر تماس حاصل نمایند

 

0935-2796329  ( سعید پورقاسم)

 

 

 

 

 

[ 93/04/20 ] [ 18:45 ] [ سعید ]

 

نظرات - پیشنهادات و انتقادات

 

 

سلام دوست عزیز


به وبلاگ اشعار زیبا خوش آمدید


لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ادرس ایمیل زیر


برایم ارسال نمایید تا در حـــــد ممکن ایرادات این وبلاگ اصلاح شوند


 

s.p1982@yahoo.com

 


موضوعات مرتبط: نظرات، پیشنهادات و انتقادات
[ 92/02/12 ] [ 18:40 ] [ سعید ]

 

مـــــــــا نــــدانيم كه دلبستــــه اوييم، همه


مســـت و سرگشته آن روى نكــــوييم،همه


فـــــــــارغ از هر دو جهانيم و ندانيم كـــه ما


در پـــــــى غمــــــــزه او باديـــه پوییم همه 


ســـــــاكنان در ميخـــــانه عشقيم، مـــدام


از ازل، مست از آن طـــــرفه سبوييم، همه


هر چه بوييم ز گلزار گلستـــــــان وى است


عطـــر يـــــار است كه بوييده و بوييم، همه


جــــز رخ يــــــــار، جمالــــى و جميلى نبود


در غم اوســـت كه در گفت و مگوييم، همه


خود ندانيم كـــه سرگشته و حيران همگى


پــــى آنيم كـــــه خـود روى به روييم، همه

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (24)
[ 93/05/26 ] [ 22:45 ] [ سعید ]
 

 

به کــــــــه گویم که تو منزلگه چشمان منی

 

به کـــــــه گویم که تو نوازشگر دستان منی

 

بـــــــــــه چه سازی بسرایم دل تنهای تو را

 

به کـــــــه گویم که تو آهنگ دل و جان منی

 

گـــــــــر چه پاییز نشد همدم و همسایه من

 

به کـــــــــــه گویم که تو باران زمستان منی

 

همه رفتند از این شــــــــــهر و دلم تنها ماند

 

به که گویم که تو عمریست که مهمان منی

 

گــر چه خورشید سفر کرده ز کاشانه ی من

 

به کـــــــــه گویم که تو عمری مه تابان منی

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (23)
[ 93/05/02 ] [ 0:57 ] [ سعید ]

 

داستان کوتاه و آموزنده در مورد ارزش زندگی

 

مــــــــــــردی جان خود را با شـــــــــنا کردن از میان امواج خروشان

 

و سهمناک رودخانه ای بـــــــــــه خطر انداخت و پسر بچه ای را که

 

بــــــــر اثر جریان آب به دریا رانده شده بود,از مرگ حتمی نجات داد.

 

پســـــر بچه پس از غلبه بر اضطراب و وحشت ناشی از غرق شدن

 

رو بـــــــــــه مرد کرد و گفت:از اینکه جان مرا نجات دادید,متشکرم...

 

مـــــــــرد به چشمان پسر بچه نگریست و گفت:تشکر لازم نیست،

 

پسرم فقط اطمینان حاصل کن که جانت ارزش نجات دادن را داشت.

 

 


موضوعات مرتبط: داستان کوتاه (1)
[ 93/04/30 ] [ 1:11 ] [ سعید ]

 

 

 ازحکیمی پرسیدند که چرا استماع تو از نطق تو زیادت است؟

 

گـــــــــفت: زیرا که مـــــــــــــــــرا دو گوش داده اند و یک زبان 

 

یعنی دو چندان کــــــــــــــــــه می گویی می شــــــــــــنوی.

 

***

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی

 

چیزی کــــــه نپرسند ، تو از پیش مگویاز آغـــــــــــاز دو گوش و یک زبانت دادند

 

یعنی  که دو بشنو و یـــکی بیش مگوی

 

 


موضوعات مرتبط: حکایت (1)
[ 93/04/30 ] [ 1:2 ] [ سعید ]
 

چند تک بیتی زیبا و ناب 

 

***

 

 

از بـــــــــــس کــــــــــــــــــــــــه غلو کرده نگاهــــم پی دیدار

 

دیگـــــــــــــر نظر از جنبش مـــــــــــــــــــــــــــــژگان گله دارد

 

*****

 

خوش آن چشمی که گاهی گوشه ی چشمی به من بودش

 


صلای عـــــــــــــــــاشقی میزد نگاه عشـــــــــــــــق آلودش

 

*****

 

تــــــــــــــــو چون جا در دل ویران کنی ، ویــــــــران نمی ماند

 

کـــــــــــــــــــــــه در زندان چو یوسف پا نهد ، زندان نمی ماند

 

*****

 

مــــــــــن و شمع شب و پروانه ســـــــــــــــــه عاشق بودیم

 

سوختند آنـــــــــــــــــدو  شبی ، مــــــن به غمت می سازم

 

*****

 

باکم از کشته شـــــــــــــــــــــدن نیست ، از آن می تـــرسم

 

کــــــــــــــه هنوزم رمــــــــــــقی باشد و قاتل بــــــــــــــــرود

 

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی و دو بیتی زیبا(7)
[ 93/04/27 ] [ 4:16 ] [ سعید ]

 

 

خاطرات کـــــــــــــودکی زیبـــــا ترند


یادگاران کـــــــــــــــــــهن مانا تـــرند


درس‌ های ســــــال اول ســاده بود


آب را بابا بـــــــــــــــه سارا داده بود

 

درس پــــــــند آمــــــــوز روباه وکلاغ


روبـــــــه مکار و دزد دشـــــت و باغ

 

روز مهمانی کــــــــوکب خانم است


ســ ـفره پــر از بوی نان گندم است

 

کاکلی گنجشککی با هــــــوش بود


فیل نادانی بـــــــــــرایش موش بود

 

با وجود ســــــوز و ســـرمای شدید


ریــــــــــز علی پیراهن از تن میدرید

 

تا درون نیمکت جــــــــا می شـدیم


ما پر از تصـــــمیم کبری میـــشدیم

 

پاک کـ ـــن هایی ز پاکی داشـتــیم


یک تـــــراش ســـرخ لاکی داشتیم

 

کیـــفمان چفتی به رنگ زرد داشت


دوشمان از حلقه هایش درد داشت


گـــــــــــــــرمی دستان ما از آه بود


بــــــرگ دفتـــــــرها به رنگ کاه بود

 

مانده در گوشم صدایـی چون تگرگ


خش خش جاروی   با پا روی بـــرگ


هم کلاسی‌ های مــــــن یادم کنید


باز هــــــــــــم در کوچه فریادم کنید

 

هم کلاسی های درد و رنــــج و کار


بـچه‌ های جــــامه‌ های وصـــله‌ دار


بــــــچه‌ های دکــــــه خوراک سـرد


کودکان کوچــــــــــــه اما مـرد مــرد


کاش هـــــــــرگز زنگ  تفریحی نبود


جمع بودن بـــود و تفـــــــریقی نبود


کاش می‌شد باز کوچک می‌ شدیم


لااقل یک روز کــــــودک می‌ شدیم

 

یاد آن آمــــــــوزگار ســــــاده پـوش


یاد آن گچ‌ ها که بــودش روی دوش


ای معلم یاد و هــم نامـــــــت بخیر


یــاد درس آب و بابایـــت بخـــــــــیر

 

ای دبستانی تـــــرین احساس من


بازگــــرد این مشق‌ها را خط بــــزن

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: شعر زیبا (22)
[ 93/04/27 ] [ 2:29 ] [ سعید ]


من نمی خواهم که بعد از مــــــــــرگ من افغان کنند


دوستان گــــــــــــــــــــریان شوند و دیگران نالان کنند


من نمی خواهم کـــــــــــــــــه فرزندان و نزدیکان من


ای پــــــدر جان ! ای عمــــــو جان! ای برادر جان کنند


من نمی خواهم پی تشییع مـــــــــــــن خویشان من


خویش را از کــــــــار وا دارند و ســـــــــــــرگردان کنند


مـــــــــــن نمی خواهم پــــــــــــی آمرزش من قاریان


با صدای زیـــــــــــر و بم ترتیل الــــــــــــــــرحمن کنند


مــــــــــن نمی خواهم خـــــــــدا را گوسفندی بیگناه


بهر اطعام عــــــــــــــــزادارن مـــــــــــــــن قربان کنند


مــــــــــن نمی خواهم که از اعمال نا هنجار مــــــــن


ز ایزد منان در ایــــــــــــــــن ره بخشش و غفران کنند


آنچه در تحسین مـــــــــــــن گویند بهتان است و بس


مـــــــــــــن نمی خواهم مــــــــــــرا آلودۀ بهتان کنند


جان من پاک است و چون جان پاک باشد باک نیست


خود اگــــــــــــــر ناپاک تــــــــــــن را طعمۀ نیران کنند


در بیابانی کجا از هـــــــــــــــــــــر طرف فرسنگهاست


پیکـــــــرم را بی کفن بی شســـــتشو پنهان کنند
موضوعات مرتبط: شعر زیبا (21)
[ 92/04/14 ] [ 12:9 ] [ سعید ]

 

زندگي يعني چه؟ يعني آرزو كـــــــــم داشتن

 

چون قناعت پيشگان روح مـــــــــــكرم داشتن

 

جامه ي زيبا بـــــــــــــــــر اندام شرف آراستن

 

غيـــــــــــــــــر لفـــظ آدمي معناي آدم داشتن

 

قطره ي اشـــــــكي به شبهاي عبادت ريختن

 

بـــــــــــــر نگين گونه ها الماس شبنم داشتن

 

نيمشب هــــــا گردشي مســــتانه در باغ نياز

 

پاكي عيسي گـــــــــــزيدن عطر مريم داشتن

 

با صفاي دل ســــتردن اشك بـــــــي تاب يتيم

 

در مقام كعبه چشــــمي هم به زمزم داشتن

 

تا بــــــــــــــرآيد عطر مستي از دل جام نشاط

 

در گلاب شادماني شـــــــــــــربت غم داشتن

 

مهتر رمــــــز بزرگي در بشر داني كه چيست

 

مردم محتاج را بــــــــــــــــر خود مقدم داشتن

 

مهلت ما اندک اســـت وعمر ما بسیار نیست

 

در چنین فــــــرصت مرا با زندگی پیکار نیست

 

سهم ما چون دامنی گل نیست در گلزار عمر

 

یار بسیار اســـــــــــت اما مهلت دیدار نیست

 

آب و رنگ زندگی زیباست در قصــــــــــر خیال

 

جلوه ایــــــن نقش جز بر پرده ی پندار نیست

 

با نسیم عــــــــــــــشق باغ زندگی را تازه دار

 

ورنه کـــــــــار روزگار کهنه جــــز تکرار نیست

 


موضوعات مرتبط: شعر پر مفهوم (4)
[ 92/04/13 ] [ 23:36 ] [ سعید ]درین ســـــــــرای بــــی کسی ، کسی به در نمیزند


بــــــــه دشت پـــــــــــــــــــرملال ما ، پرنده پر نمیزند


یکی ز شــــــــب گـــــــــــرفتگان ، چراغ بر نمی کند


کســـــــــــــــی به کوچه سار شب، در سحر نمیزند


نشـــــــــــسته ایم در انتـــــــــظار این غبار بی سوار


دریغ کـــــــــــــز شبی چنـــــین ، سپیده سر نمیزند


گـــــــــذر گهی اســــت پرستم، که اندرو به غیر غم


یکــــــــی صلای آشنا، بــــــــــــــــــــه رهگذر نمیزند


دل خــــــــــــراب من دگـــــــــــــر خراب تر نمی شود


کــــــــــه خنجر غمت از ایـــــــــــن ، خرابتر نمی زند


چه چشم پاسخ است از این ، دریچه های بسته ات


برو که هیچکس نــــــدا، به گوش کـــــــــــر نمی زند


نــــــه سایه دارم و نـــــــــه پر، بیفکنندم و سزاست


اگــــــــــر نه بــــــــــــر درخت تر، کسی تبر نمی زند
موضوعات مرتبط: شعر زیبا (20)
[ 92/04/05 ] [ 20:3 ] [ سعید ]یک شبی مجنون نمـــــازش را شکست


بی وضـــــــــــــو در کوچه لیلی نشست  


عشق آن شب مست مستش کرده بود


فارغ از جام الستش کـــــــــــــــــرده بود


گفت یا رب از چه خوارم کــــــــــــرده ای


بـــــــــــــــــر صلیب عشق دارم کرده ای


خسته ام زین عشـــــــق دل خونم مکن


مــــــــــــــــن که مجنونم تو مجنونم نکن


مـــــــــــــــــــــرد این بازیچه دیگر نیستم


این تـــــــــــــو و لیلای تــــــو من نیستم


گفـــــــــــــت ای دیــــــــوانه لیلایت منم


در رگت پیــــــــــــــــدا و پنهانــــــت منم


ســـــــــــــــــــــالها با جور لیلا ساختی


مـــــــــــــــــــن کنارت بودم و نشناختی   


عشــــــــــــــــــق لیلی در دلت انداختم


صــــــــــــد قمار عشـــــــق یکجا باختم


کــــــــردمت آواره صحــــــــــــــرا ، نشد


گفتم عاقل میشوی امـــــــــــــــــا نشد


سوختم در حســـــــــــــــــرت یک یاریت


غــــــــــــیر لیلا بــــــــــــــر نیامد از لبت


روز و شـــــــــــــب او را صدا کردی ولی


دیـــــــدم امشب با منـــــــی گفتم بلی


مطمئن بـــــــــودم به من ســـــر میزنی


بر حــــــــــــــــــریم خانه ام در می زنی


حال ، ایــــــن لیلا که خوارت کـــرده بود


درس عشقش بـــــــــی قرارت کرده بود


مـــــــــــــرد راهش باش تا شاهت کنم


صد چـــــــــو لیلی کشته در راهت کنمموضوعات مرتبط: شعر زیبا (19)
[ 92/04/05 ] [ 17:39 ] [ سعید ]تـــــــــــــــــرا من زهر شیرین خوانم ای عشق


کـــــــــــــه نامی خوش تــــــــــر از اینت ندانم .


و گـــــــــــــــــــــــر  هر لحظه  رنگی تازه گیری


به غـــــــــــــیر از « زهــــــر شیرینت » نخوانم .


تـــــــــــــــو زهری  زهــــــــر گرم سینه سوزی


تـــــــــــو شیرینی  که شــــور هستی از تست .


شـــــــــــــــراب جـــــــام خورشیدی که جان را


نشاط از تــــــــــــو  غـــم از تو مستی از تست .


به آســـــــــــــــانی  مــــــــــــــرا از من ربودی


درون کــــــــــوره ی غــــــــــــــــــــــم آزمودی


دلت آخــــــــــــــر به ســــــــــرگردانیم سوخت


نـــــــــــگاهم را به زیبایی گـــــــــــــــــــشودی


 بســـــــــــــــــی گفتند: « دل از عشق برگیر !


که : نیرنگ است  و افسون است و جادوست !»


ولــــــــــــــی ما دل به او بستیم و دیــــــــــدیم


کـــــــــــه این زهر است  اما ! ...نوشداروست !


چـــــــــــــــه غم دارم که ایــــــــن زهر تب آلود


تنـــــــــــــم را در جـــــــــــــــــــدایی می گدازد


از آن شـــــــــــــادم که در هنـــــــــــــگامة درد


غمی شــــــــــــیرین دلـــــــــــــم را  می نوازد .


اگــــــــــــــــــر مـــــــــــــ رگم به نامردی نگیرد


مــــــــــــــــرا مهرِ تــــــو در دل جاودانی است .


و گـــــــــــــــــــــر عمرم به ناکامی ســــــــرآید


تــــــــرا دارم که: مـــــــــــــرگم زندگانی است .


موضوعات مرتبط: اشعار عاشقانه (9)
[ 92/03/25 ] [ 22:24 ] [ سعید ]


می خواهـــم و می خواستمت تا نفسم بود


می سوختم از حسرت و عشقِ تو بَسَم بود


عشــــــــــق تو بَسَم بود که این شعله بیدار


روشـــــــنگرِ شبــــــــــــهای بلندِ قفسم بود


آن بختِ گُریزنده دمی آمــــــــــــد و بگذشت


غــــــــــم بود که پیوسته نفس در نفسم بود


دسـت من و آغوش تو ! هیهات ! که یک عمر


تنها نفسی با تو نشستن هوســـــــــــم بود


بالله که بجز یادِ تو ، گــــر هیچ کسم هست


حاشـا که به جز عشق تو گر هیچ کسم بود


لب بســـــــته و پر سوخته ، از کوی تو رفتم


رفتم ، بـــــــــخدا ، گر هوسم بود بَسَم بود !


موضوعات مرتبط: اشعار عاشقانه (8)
[ 92/03/25 ] [ 22:8 ] [ سعید ]بــود ســــــــــــــــوزی در آهنگم خدایا


تــــــــــــــــو میدانی چه دلتنگم خدایا


دگـــــــــــــــــــــــر تاب پریشانی ندارم


نه از آهـــــــــــــــن نه از سنگم خدایا


(مهدی سهیلی)


********

 

دل میبری و روی نهان میــــکنی چرا؟


خود میکشی مرا و فغان میکنی چرا؟


گــــر در کمین کشتن عشاق نیستی


تیر کـــرشمه را به کمان میکنی چرا؟


گـــر درخیال  مرهم دلهای خسته ای


آن تار طره مشک فشان میکنی چرا؟

موضوعات مرتبط: اشعار عاشقانه (7)
[ 92/03/25 ] [ 18:27 ] [ سعید ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

هدف از ایجاد این وبلاگ جمع آوری اشعار و جملات زیبا و پرمفهوم است که سعی کردم با ویرایشی زیبا در اختیار دوستان قرار بدهم تا از خواندن آنها لذت ببرید . در ضمن برای سهولت دسترسی تمامی مطالب این وبلاگ به صورت لینک در سمت راست قالب ایجاد شده اند. کپی از شعر های این وبلاگ کاملا آزاد است زیرا تنها انگیزه من القای انرژی مثبت به خود و دیگران تا همگی از خواندن شعر لذت ببریم . ضمنا از استقبال قابل ملاحضه شما دوستان و عزیزان که در سال های اخیر از این وبلاگ شده کمال تشکر را دارم . ارادتمند شما سعید پورقاسم
موضوعات وب
امکانات وب